Bij het boeken of kopen van een fotoshoot , portfolio shoot, e-guide of preset gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen
De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor\ deze datum. De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

2. Auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Karlijn v Gestel Photography. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

3. Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens
vertegenwoordigers. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag

4. Betaling
De klant dient bij het boeken van een fotoshoot het afgesproken bedrag binnen 14 dagen over te maken nadat de opdrachtbevestiging is gegeven, pas dan staat de fotoshoot vast. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

5. Bewerking
Binnen 14 dagen na de fotoshoot zullen de foto’s in een online galerij geplaats worden, waar de klant de foto’s kan bekijken en uitzoeken. Deze  foto's zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.

6. Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

7. Cadeaubonnen
Karlijn v Gestel Photography heeft cadeaubonnen die de klant kant kopen voor elk gewenst bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon. Een cadeaubon blijft altijd geldig. De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of album. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Fotoalbums
Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie om deze te laten drukken, kan hij geen klachten meer indienen over het gedrukte fotoalbum.

9. Klachten
Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe shoot te doen in verkorte vorm.

10. Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te
spelen naar een commercieel bedrijf.

11. Annulering
In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk. 

12. Styled portfolio shoot
Bij annulering van de portfolio shoot binnen 48-u voor de shoot dien je zelf vervanging te regelen. Je betaald dan alsnog 25% van het bedrag. Indien je vervanging regelt dan krijg je de kosten volledig gerestitueerd. 

13. Mama & me e-guide
Je ontvangt een download van de Mama & me e-guide. Het is dan ook strafbaar om deze e-guide door te sturen naar derden. 

Algemene voorwaarden